Trafikkskoler Buskerud

Under finner du en liste over 55 offentlig godkjente trafikkskoler i Buskerud. Trafikkskolene kan blant annet hjelpe deg med sertifikat for bil, motorsykkel, buss, lastebil, traktor, moped, tilhenger med mer. De fleste trafikkskoler tilbyr også opplæring som trafikalt grunnkurs, mørkekjøring, teoriprøver, med mer.

Erik’s Opplæring – 32 11 18 00

Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Finn’s Trafikkskole – 61 31 04 31

Blomsgate 5, 3510 Hønefoss

CEC Trafikkskole – 48 00 53 20

Einar Haflnsvei 63, 3036 Drammen

Runes trafikkopplæring – 92 21 22 13

Vesternbakken 21, 3513 Hønefoss

Åssiden Trafikkskole – 32 82 19 33

Hotvetveien vest 49, 3023 Drammen

Team Hønefoss Trafikkskole DA – 32 11 18 00

Storgt. 13, 3502 Hønefoss

Bente Søhagens Trafikkskole – 32 11 18 00

Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Bjørn Olav’s Trafikkskole – 90 76 51 25

Blomsgate 5, 3510 Hønefoss

Wright Trafikkskole AS, avd. Drammen – 81 52 27 22

Knoffs gate 10, 3044 Drammen

3ern trafikkskole – 32 89 89 70

Tordenskiolds gt 77, 3044 Drammen
Trafikkskoler etter fylke